Technické požadavky

  1. V objektu musí být nainstalováno funkční zabezpečovací zařízení EZS
  2. Ústředna EZS musí být vybavena zařízením dálkového přenosu ZDP.
  3. ZDP musí splňovat technické parametry ke komunikaci PCO.
  4. V PCO musí být vytvořena položka daného objektu.
  5. Objekt se může nacházet kdekoliv na Světě…