Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ochrana objektů patří k základním činnostem naší společnosti.
Vzhledem k finanční náročnosti služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, pohonné hmoty atd.) hledáme pro zákazníka vždy tu nejvýhodnější variantu ostrahy.
Kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby se dá dosáhnout zajímavých výsledků!

 Strážní služba

• obchůzky pod dozorem centra PCO
• uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
• základní protipožární dohled
• dohled a obsluha jednoduchých technologických zařízení
• ohlašovna požáru dle ČSN

 Obsluha vrátnice

• evidence a kontrola všech průchozích osob
• kontrola a evidence vozidel
• klíčová služba
• ohlašování návštěv
• dohled kamerových systémů
• ohlašovna požáru dle ČSN

 Obchůzkový kontrolní systém

• Neboli pochůzkový systém, je nepřetržitý monitoring strážných obsluhou PCO v reálném čase ON-LINE.
• Na základě požadavku zákazníka instalujeme na své náklady.
• Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotlivé čipy.
Toto strážným nesené zařízení je v nepřetržitém datovém spojení s pracovištěm PCO.
• Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti k doložení plnění smlouvy o ostraze.
• Používáme nejnovější technologie pro zajištění maximálního zabezpečení.

 Posílení ostrahy o zásahovou jednotku PCO

• V každé oblasti, kde působí současně i zásahové jednotky PCO, dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu.
• V případě mimořádné události v objektu je přizvána i zásahová jednotka PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod.
• Zásahová jednotka dále provádí každodenní kontrolu výkonu strážní služby.

 Radiostanice

• Telekomunikační spojení mezi ostrahou objektu, operačním střediskem a zásahovými jednotkami probíhá prostřednictvím vlastní rádiové sítě.
• Tato rychlá a bezporuchová komunikace umožňuje operativně řešit vzniklé situace, jako je vniknutí pachatele do objektu, požár či nehodu.
• Dále je touto cestou prováděna pravidelná kontrola spojení s ostrahou.

 Připojení na PCO

• Objekty, případně nejdůležitější časti střeženého objektu vybavené elektronickým zabezpečovacím a požárním systémem mohou být připojeny na PCO naší společnosti.
• V případě vyhlášení poplachu/požáru je vyslán strážný přes radiostanici na místo poplachu. Dále je rovněž vyslána zásahová jednotka.

 Pojištění proti škodám

• Společnost REXON SECURITY plus s.r.o. je pojištěna proti škodám na majetku třetích osob a dále proti škodám způsobených dodavateli v souvislosti s výkonem strážní služby do výše plnění 10.000.000,- Kč, přeprava peněz a škody na svěřeném majetku.

MÁM ZÁJEM O FYZICKOU OSTRAHU