ACTIVE GUARD.

Obchůzkový systém.

Zpět na nabídku služeb

Kontrola a evidence kontrolní a revizní činnosti on-line.
Obchůzkový systém Active Guard pracuje v reálném čase.Využití pro REXON SECURITY s.r.o.

• Zařízení pracuje v reálném čase ve spojení s naším pracovištěm PCO.
• Zařízení PCO automaticky vyhodnocuje a hlídá správnost činnosti jednotlivých strážných.
• V případě odchylky od předepsaného postupu výkonu ostrahy systém okamžitě upozorní obsluhu PCO.
• Systém umožňuje oboustrannou hlasovou komunikaci a to i ze strany oprávněné osoby odběratele služby fyzické ostrahy.
• Pomocí webového rozhraní umožňuje k okamžitému nahlédnutí historie správnosti provádění pochůzek oprávněnou osobou odběratele.
• Přispívá k absolutní kontrole prováděné služby v reálném čase a bezpečnosti ostrahy.
• Je možné provádět evidenci osob a vozidel!