Fyzická ostraha objektů, staveb a strojů.

  V kombinaci s využitím možnosti odpočtu z daně s využitím Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
je skutečný náklad na ostrahu o 30% menší nežli fakturovaná částka!

Zpět na nabídku služebFyzická ostraha a ochrana objektů patří k základním činnostem naší společnosti.
Vzhledem k finanční náročnosti služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, pohonné hmoty při zavážení služeb atd.) hledáme vždy tu nejvýhodnější variantu ostrahy.
Kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby se dá dosáhnout zajímavých výsledků!


Strážní služba
• obchůzková služba
• uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
• základní protipožární dohled
• obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
• hlásná povinnost

Obsluha vrátnice
• evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
• kontrola a evidence vozidel
• klíčová služba
• ohlašování návštěv
• dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy

Obchůzkový kontrolní systém
• Neboli pochůzkový systém, je nepřetžitě monitorován obsluhou PCO v reálném čase. Tzv. zpětná kontrola řádnosti pochůzek týden či 14 dnů je pro nás minulostí. Strážný nemá šanci opozdit svou pochůzku o více jak 20 minut.
• Na základě požadavku zákazníka instalujeme na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby.
• Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotliví čipy.
• Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti k doložení plnění smlouvy o ostraze.
• Pro více informací o pochůzkovém zařízení ACTIVE GUARD pokračujte ZDE

Posílení ostrahy o zásahovou jednotku PCO
• V každé oblasti, kde působí současně i zásahové jednotky PCO dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu.
• V případě mimořádné události v objektu je do střeženého objektu přizvána i zásahová jednotka PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod.
• Zásahová jednotka dále provádí každodenní kontrolu výkonu strážní služby.

Radiostanice
• Telekomunikační spojení mezi ostrahou objektu, operačním střediskem a zásahovými jednotkami probíhá prostřednictvím vlastní rádiové sítě.
• Tato rychlá a bezporuchová komunikace umožňuje operativně řešit vzniklé situace, jako je vniknutí pachatele do objektu, požár či nehodu.
• Dále je touto cestou prováděna pravidelná kontrola spojení s ostrahou.

Připojení na PCO
• Objekty, případně nejdůležitější časti střeženého objektu vybavené elektronickým zabezpečovacím a požárním systémem mohou být připojeny na PCO naší společnosti.
• V případě vyhlášení poplachu/požáru je vyslán strážný přes radiostanici na místo poplachu. Dále je rovněž vyslána zásahová jednotka.

Pojištění proti škodám
• Společnost REXON SECURITY s.r.o. je pojištěna proti škodám na majetku třetích osob a dále proti škodám způsobených dodavateli v souvislosti s výkonem strážní služby u Kooperativy a.s. do výše plnění 30.000.000,- Kč, přeprava peněz a škody na svěřeném majetku.